Znaleziono 5 artykułów

Danuta Rode

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemoc w szkole : rozmiary i charakter zjawiska Danuta Rode s. 24-35
Gwałt w związku małżeńskim Danuta Rode s. 28-39
Wybrane problemy psychologii przesłuchania i zeznań świadków Danuta Rode s. 45-51
Charakterystyka mężczyzn - sprawców przemocy w rodzinie w świetle psychologicznego opiniodawstwa sądowego (art. 207) Danuta Rode s. 179-211
Sprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. "Psychospołeczne uwarunkowania przestępczości nieletnich - podłoże, geneza, motywy" zorganizowanej przez Katedrę Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Śląskiego w dniach 9-11 grudnia 2002 roku Danuta Rode s. 229-233