Znaleziono 3 artykuły

Tea Rogić Musa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odjek mesijanizma Adama Mickiewicza u djelu Ivana Mažuranića = The echo of Adam Mickiewicz's messianism in the work of Ivan Mažuranić Tea Rogić Musa Leszek Małczak (tłum.) s. 28-55
(Samo)spoznaja u odnosu spram Drugoga i strana kultura kao izvor vlastita identiteta pjesnik Zdravko Malić = (Self-)perception in regards to the Other and foreign culture as a source of one's own identity : the poet Zdravko Malić Tea Rogić Musa s. 117-125
(Samo)poznanie poprzez Innego i obca kultura jako źródło własnej tożsamości : poeta Zdravko Malić = (Self-)perception in regards to the Other and foreign culture as a source of one's own identity : the poet Zdravko Malić Tea Rogić Musa Katarzyna Majdzik (tłum.) s. 126-135