Znaleziono 1 artykuł

Zenon Roksal

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza i ewolucja epicykliczno-deferencjalnego modelu ruchu Księżyca Zenon Roksal s. 59-76