Znaleziono 8 artykułów

Mirosław Romański

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polityka Pakistanu w okresie II i III wojny o Kaszmir : (lata sześćdziesiąte XX wieku) Mirosław Romański s. 29-40
Amerykański exceptionalism – wizja, mit czy rzeczywistość? Mirosław Romański s. 31-46
Ksiądz Ludwik Hupkała 1912-1995 Mirosław Romański s. 63-73
Kontakty polsko-islandzkie po 1945 r. Mirosław Romański s. 85-99
Polityka zagraniczna Turcji w okresie wydarzeń czechosłowackich 1968 r. Mirosław Romański s. 175-187
Sabotaż w Polsce 1944 Mirosław Romański s. 187-207
Marnotrawstwo w PRL: studia nad gospodarką państwową Mirosław Romański s. 193-206
Islandia po 1945 roku : analiza polityki w świetle materiałów źródłowych i prasy PRL Mirosław Romański s. 273-288