Znaleziono 13 artykułów

Marek Rosiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Filozofia pierwsza, metafizyka, ontologia : z dziejów pojęć, koncepcji i doktryn Marek Rosiak s. 5-41
W sprawie (nie)istnienia przedmiotu czysto intencjonalnego Marek Rosiak s. 13-22
O niektórych kategoriach ontycznych : (z zagadnień orzekania) Marek Rosiak s. 15-41
Odniesienie intencjonalne i jego przedmiot w perspektywie transcendentalnego idealizmu Husserla Marek Rosiak s. 25-42
Ontologia ufundowania : ogólna teoria części i całości w "Badaniach logicznych" Edmunda Husserla Marek Rosiak s. 25-61
Formalizacja ontologii ufundowania Marek Rosiak s. 41-80
Is Kazimierz Ajdukiewicz's critique of idealism conclusive? Marek Rosiak s. 73-80
Husserlowska koncepcja czystej świadomości - próba krytyki immanentnej Marek Rosiak s. 75-86
O intendowaniu i byciu intendowanym Marek Rosiak s. 91-102
Noema as Sense. The Problem of the Object of Consciousness in Husserl’s Transcendental Idealism Marek Rosiak s. 107-126
Rachunek "współistniejących" i "istniejących-w" a leibnizjańska metafizyka wyrażania Dominique Berlioz Marek Rosiak (tłum.) s. 111-124
Awantury i wybryki analitycznej metafizyki Marek Rosiak S. Kołodziejczyk (aut. dzieła rec.) s. 138-157
W sprawie "ontologii kulturowej" Barbary Tuchańskiej Marek Rosiak s. 158-170