Znaleziono 4 artykuły

Piotr Rossa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Apologia Kościoła w dzisiejszej Europie Środkowo-Wschodniej : zarys problematyki Piotr Rossa s. 117-138
Romano Guardiniego ponowożytny obraz świata Piotr Rossa s. 151-159
Ojciec Maksymilian Maria Kolbe – wyznawca czy męczennik? Teologiczno-kanoniczna kwalifikacja świadectwa o. M. M. Kolbego Piotr Rossa s. 179-196
"La forma dramática de la revelación cristiana segúzi H.U. von Balthasar", Piotr Rossa, Pamplona 2001 : [recenzja] Józef Krasiński Piotr Rossa (aut. dzieła rec.) s. 225-229