Znaleziono 8 artykułów

Agnieszka Rotkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Instytucja wymiaru uzupełniającego w ordynacji podatkowej Agnieszka Rotkiewicz s. 33-44
Decyzje podatkowe wydawane w postępowaniu odwoławczym Agnieszka Rotkiewicz s. 113-122
Prawo do wniesienia odwołania przez podmioty na prawach strony w postępowaniu podatkowych Agnieszka Rotkiewicz s. 143-154
Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 lutego 2011 r., sygn. akt II OSK 263 Agnieszka Rotkiewicz s. 269-276
Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 lipca 2013 r., sygn. akt II SA/Kr 522 Agnieszka Rotkiewicz s. 285-292
Glosa do Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 maja 2010 r., II SA/Wr 89 Agnieszka Rotkiewicz s. 289-297
Zasada dwuinstancyjności postępowania podatkowego Agnieszka Rotkiewicz s. 333-341
    Zacytuj
  • Udostępnij
Samokontrola organu pierwszej instancji na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej Agnieszka Rotkiewicz s. 387-397
    Zacytuj
  • Udostępnij