Znaleziono 15 artykułów

Tomasz Rozkrut

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zadania biegłych w kościelnym postępowaniu sądowym Tomasz Rozkrut s. 63-86
Synody biskupów papieża Benedykta XVI Tomasz Rozkrut s. 83-102
Papieska Rada ds. Tekstów Prawnych: interpretacja autentyczna kanonów Kodeksu z 1983 roku Tomasz Rozkrut s. 115-137
Fundamentalne znaczenie skargi powodowej w kanonicznym procesie małżeńskim (KPK, kan. 1501-1506) Tomasz Rozkrut s. 135-146
Nowa Instrukcja o synodach diecezjalnych Tomasz Rozkrut s. 145-156
Dialog sędziego z biegłym w kanonicznym procesie małżeńskim Tomasz Rozkrut s. 161-174
Kanoniczny proces o nieważność małżeństwa: proces sporny czy proces specjalny? Tomasz Rozkrut s. 171-183
II Ogólnopolskie Forum Sądowe : sprawozdanie Tomasz Rozkrut s. 203-204
V. Ogólnopolskie Forum Sądowe Tomasz Rozkrut s. 229-230
IV Ogólnopolskie Forum Sądowe Tomasz Rozkrut s. 257-258
Rola biegłego w procesach kościelnych Tomasz Rozkrut s. 259-272
III Ogólnopolskie Forum Sądowe Tomasz Rozkrut s. 269-270
Sprawozdanie z sympozjum pracowników sądów kościelnych w Gródku n. Dunajcem, w dniach 11-12.10.2004 roku Tomasz Rozkrut s. 289-290
Kanonistyka drugiej połowy XX wieku Tomasz Rozkrut s. 313-318
"Komentarz do instrukcji procesowej „Dignitas connubi”, red. nauk. Tomasz Rozkrut, Sandomierz 2007 : [recenzja] Zbigniew Janczewski Tomasz Rozkrut (aut. dzieła rec.) s. 416-421