Znaleziono 1 artykuł

Jan Rozwadowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"De morte prologus i żale konającego", wyd. Jan Rozwadowski, Kraków 1903 ; "Język rękopiśmiennej reguły żenskich klasztorów ordinis Praemonstratensis z r. 1540", Jan Rozwadowski, Kraków 1903 : [recenzja] Aleksander Brückner Jan Rozwadowski (aut. dzieła rec.) s. 286-287