Znaleziono 6 artykułów

Mariusz Rozwadowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Basis of Security Management by Bushido Concept as a Premise of “Toyota Way” Juliusz Piwowarski Mariusz Rozwadowski s. 115-132
Strategia bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej : cele i zadania Juliusz Piwowarski Mariusz Rozwadowski s. 205-215
Działania Policji zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wybranych rodzajów turystyki aktywnej Juliusz Piwowarski Mariusz Rozwadowski s. 210-221
Система управления Безопасностью информации - эффективное орудие политики информционной безопасности Juliusz Piwowarski Mariusz Rozwadowski s. 241-251
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych oraz działania zmierzające do jego poprawy Mariusz Rozwadowski s. 243-252
Zastosowanie analizy SWOT do reorganizacji wybranych organizacji publicznych Mariusz Rozwadowski s. 371-385