Znaleziono 3 artykuły

Iwona Rudek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Wszyscy jesteśmy << inni >>..." : rola wychowania moralnego w budowanie poprawnych relacji z osobami niepełnosprawnymi Iwona Rudek s. 113-124
"Fenomenologie: socjologia versus pedagogika. Przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej", Mirosław Kowalski, Daniel Falcman, Kraków 2011 : [recenzja] Iwona Rudek Daniel Falcman (aut. dzieła rec.) Mirosław Kowalski (aut. dzieła rec.) s. 136-144
Rodzina w procesie konstruowania obrazu osób niepełnosprawnych : rola płci w niepełnosprawności Iwona Rudek s. 165-186