Znaleziono 2 artykuły

Jakub Rudnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Mit Dzikiego Zachodu w polskich narracjach prozatorskich o Warmii i Mazurach lat 1945-1989 Jakub Rudnicki s. 129-139
Wrogie czy "oswojone" prusko-niemieckie dziedzictwo? : krajobraz kulturowy Warmii i Mazur w polskiej powojennej prozie Jakub Rudnicki s. 327-341