Znaleziono 8 artykułów

Maciej Rudnicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawne i ekonomiczne dylematy zrównoważonego rozwoju w dobie ogólnoświatowego kryzysu Maciej Rudnicki s. 61-72
Zrównoważony rozwój jako podstawa polskiej polityki ekologicznej - w poszukiwaniu nowej formuły kompromisu ekologii z ekonomią Maciej Rudnicki s. 209-224
Wybrane problemy i dylematy społeczno-ekonomicznego wartościowania relacji człowiek - środowisko naturalne Maciej Rudnicki s. 269-279
Prawno-finansowe aspekty wykorzystania w Polsce odnawialnych źródeł energii w kontekście realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju Maciej Rudnicki s. 281-300
Spółka akcyjna jako forma prowadzenia gospodarki komunalnej w dziedzinie infrastruktury ochrony środowiska przez jednostki samorządu terytorialnego : (wybrane zagadnienia organizacji i funkcjonowania organów spółki akcyjnej) Maciej Rudnicki s. 309-328
Metody oceny ekonomicznej i finansowej publicznych inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska Maciej Rudnicki s. 329-338
Prawne aspekty uczestnictwa Polski w polityce energetycznej Unii Europejskiej Maciej Rudnicki s. 339-348
Les instruments juridiques et financiers du développement écologique en Pologne Maciej Rudnicki s. 399-413