Znaleziono 2 artykuły

Katarzyna Rudnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szacowanie ważności kryteriów oceny ryzyka projektów innowacyjnych z wykorzystaniem entropii Shannona Anna Małgorzata Deptuła Katarzyna Rudnik s. 127-140
Uwarunkowania oceny ryzyka innowacji technicznych Anna Małgorzata Deptuła Katarzyna Rudnik s. 141-153