Znaleziono 6 artykułów

Anna Rudyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rosyjskie odpowiedniki przekładowe polskiego predykatywu "trzeba" Anna Rudyk s. 77-87
O afektonimach w języku polskim i rosyjskim Anna Rudyk s. 89-98
Rosyjskie odpowiedniki przekładowe performatywu "przepraszam" Anna Rudyk s. 91-98
O subiekcie semantycznym w rosyjskich zdaniach z predykatywem wartościującym pod względem emocjonalnym w porównaniu z językiem polskim Anna Rudyk s. 124-131
Subiekt semantyczny w zdaniach typu "Ему хочется спать" w porównaniu z językiem polskim = Semantic subject in sentences such as "Ему хочется спать" and in their Polish counterparts Anna Rudyk s. 139-146
O subiekcie semantycznym w rosyjskich zdaniach typu "Можно идти" w konfrontacji przekładowej z językiem polskim Anna Rudyk s. 175-183