Znaleziono 32 artykuły

Kazimierz Rulka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biogram ks. dr hab. Wojciecha Frątczaka Kazimierz Rulka s. 9-25
Uważał, że w Szadku może zrobić najwięcej – ksiądz Jan Julian Wiatr Kazimierz Rulka s. 9-38
Bibliografia podmiotowa ks. dr hab. Lecha Króla Kazimierz Rulka s. 14-18
Geneza i dzieje TTN WSD we Włocławku Kazimierz Rulka s. 23-43
Stan religijno-moralny parafii rzymskokatolickiej w Szadku w drugiej połowie XVIII w. : miejsca kultu, duszpasterze, parafianie Kazimierz Rulka s. 25-44
Wykaz publikacji ks. dr. hab. Wojciecha Frątczaka Kazimierz Rulka s. 26-44
Jan Stanisław Żak (1870–1943) – proboszcz w Szadku Kazimierz Rulka s. 31-47
Z 49 lat pracy duszpasterskiej 14 lat w Szadku – ks. Edward Lidtke Kazimierz Rulka s. 37-63
Towarzystwo Teologiczne we Włocławku (1928-1939) i nieformalna kontynuacja jego działalności w okresie powojennym (1963-1973) Kazimierz Rulka s. 43-68
Biblioteka kościoła parafialnego w Szadku w drugiej poł. XVIII w. Kazimierz Rulka s. 61-73
Księgozbiór ks. Stanisława Librowskiego jako element warsztatu naukowego historyka Kazimierz Rulka s. 96-117
"Ład Boży" w latach 1982–1997 Kazimierz Rulka s. 248-272
Zapiski do dziejów introligatorstwa we Włocławku Kazimierz Rulka s. 262-270
Księgozbiór sługi Bożego bp. Wojciecha Owczarka: spis zidentyfikowanych pozycji Kazimierz Rulka s. 276-310
Warsztat naukowy ks. Franciszka Jóźwiaka Kazimierz Rulka s. 276-286
Wspomnienie o Romualdzie Hankowskiej Kazimierz Rulka s. 288-293
Dwa wileńskie księgozbiory inteligenckie z XX w. w Bibliotece Seminarium Duchownego we Włocławku Kazimierz Rulka s. 365-384
Jak zniszczyć "zamaskowaną agresję kleru"? : działania władz komunistycznych zmierzające do likwidacji "Ładu Bożego" Kazimierz Rulka s. 370-388
Księgozbiór ks. Jan Adameckiego teologa i bibliotekarza włocławskiego Kazimierz Rulka s. 377-404
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wykaz nieopublikowanych prac magisterskich i doktorskich przechowywanych w bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku Kazimierz Rulka s. 405-432
Księgozbiory profesorów ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy w bibliotece seminarium włocławskiego Kazimierz Rulka s. 412-438
Księgozbiór księży Chodyńskich w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku Kazimierz Rulka s. 418-438
Z dziejów ruchu charystowskiego w Polsce i w diecezji włocławskiej Kazimierz Rulka s. 419-443
Księgozbiór Adama z Wiskitek, wikariusza i penitencjarza katedry włocławskiej z XVI Kazimierz Rulka s. 428-446
Zapiski do bibliografii diecezji włocławskiej Cz. 3 Kazimierz Rulka s. 432-440
    Zacytuj
  • Udostępnij
Wykaz prac nieopublikowanych dotyczących diecezji włocławskiej Kazimierz Rulka s. 448-470
"Teologia i Człowiek" : czasopismo Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu Kazimierz Rulka s. 476-479
"Biblioteki Kościoła katolickiego w Polsce. Informator", oprac. Waldemar Żurek, Kielce 2005 : [recenzja] Kazimierz Rulka Waldemar Żurek (aut. dzieła rec.) s. 477-482
Kościół św. Witalisa we Włocławku Kazimierz Rulka s. 513-530
Superekslibrisy w zbiorach Biblioteki Seminarium Duchownego we Włocławku Kazimierz Rulka s. 527-557
Refleksje przy przeglądaniu księgozbioru biskupa Romana Andrzejewskiego Kazimierz Rulka s. 640-652
Wkład ks. Zygmunta Tyburskiego w opracowanie inkunabułów w Bibliotece Seminaryjnej we Włocławku Kazimierz Rulka s. 645-664