Znaleziono 4 artykuły

Natalia Maria Ruman

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Solidarność jako cnota moralna – postawą i zasadą życia ludzkiego według myśli Jana Pawła II w percepcji wychowawczej Natalia Maria Ruman s. 73-93
Godność rodziny u Jana Pawła II na kanwie interpretacji "Pieśni nad Pieśniami" Natalia Maria Ruman s. 103-124
Sztuka sakralna a przeżycie tanatologiczne – aspekt teologiczno-pedagogiczny Natalia Maria Ruman s. 135-145
Solidarity as a virtue: attitudes and principles of human life in the thoughts of John Paul II from the pedagogical perspective Natalia Maria Ruman s. 209-228