Znaleziono 3 artykuły

Władysław Rusiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Drogi rozwojowe folwarku pańszczyźnianego Władysław Rusiński s. 617-655, 823-825
Osadnictwo niemieckie na ziemiach polskich w XVI-XIX w. : mity i rzeczywistość : (w związku z pracami W. Maasa i O. Kossmanna) Władysław Rusiński s. 723-745
"Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych", pod red. Władysława Rusińskiego, t. XVIII, Poznań 1956 : [recenzja] Władysław Rusiński (aut. dzieła rec.) s. 753