Znaleziono 5 artykułów

Jacek M. Ruszkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Miejsce kultu religijnego jako czynnik atrakcyjności turystycznej regionu na przykładzie Sanktuarium w Piekarach Śląskich Tomasz Kowalski Jacek M. Ruszkowski s. 71-83
Popyt turystyczny w Polsce w obliczu światowego kryzysu finansowego w latach 2007-2010 Kazimiera Kotra Jacek M. Ruszkowski s. 81-92
Dostosowanie obiektów noclegowych do potrzeb osób niepełnosprawnych : studium przypadku na przykładzie wybranych hoteli miasta Bielsko-Biała Jacek M. Ruszkowski Irena Szewczyk s. 189-200
Szlak zabytków techniki województwa śląskiego przykładem kreowania nowego wizerunku i marki poprzemysłowych regionów turystycznych Jacek M. Ruszkowski Krystyna Szczęsny s. 247-257
Turystyka transgraniczna w Polsce jako narzędzie budowania współpracy na pograniczu wschodnim Jacek M. Ruszkowski s. 259-275