Znaleziono 1 artykuł

Agata Rybińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mameloszn" czy "Muttersprache" : wybory językowe a złożona tożsamość – na przykładzie Żydów z dziewiętnastowiecznego Wrocławia Agata Rybińska s. 161-174