Znaleziono 3 artykuły

Irena Rybicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kształcenie elewów górniczych w Zakładach Banku Polskiego w latach 1833-1842 Irena Rybicka s. 85-116
Konferencja Zespołu Historii Polskiej Techniki Naftowej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Irena Rybicka s. 459-461
Konferencja sprawozdawcza Zespołu Historii Polskiej Techniki Hutniczej i Odlewniczej Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN Irena Rybicka s. 461-466