Znaleziono 5 artykułów

Władysław Rymarz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odnowa Kodeksu Prawa Kanonicznego w świetle wypowiedzi kanonistów Władysław Rymarz s. 33-58
Projekt Konstytucji Kościoła : rozwój - dyskusje - struktura i treść : (sprawozdanie) Władysław Rymarz s. 275-287
Sesje naukowe kanonistów Władysław Rymarz s. 297-303
Zawieranie małżeństw na ziemiach włączonych do Rzeszy oraz robotników polskich w Niemczech w latach 1939-1945 Władysław Rymarz s. 361-432
"Roczniki Teologiczno-Kanoniczne", 16, 1969, z. 5 : [recenzja] Władysław Rymarz s. 404-407