Znaleziono 1 artykuł

Ewa Rzepka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trudne sąsiedztwo : konflikty szlachty kujawskiej z Toruniem w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku w świetle akt sejmikowych Ewa Rzepka s. 73-93