Znaleziono 8 artykułów

Arkadiusz Rzepkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura społeczna mieszkańców województwa łódzkiego w świetle powszechnych spisów ludności z 1921 i 1931 r. Arkadiusz Rzepkowski s. 25-42
Skład narodowościowy, wyznaniowy i języków ludności Łodzi w Drugiej Rzeczypospolitej Arkadiusz Rzepkowski s. 87-104
Spisy ludności na ziemiach polskich w latach 1789-1939 Arkadiusz Rzepkowski s. 101-126
Skład narodowościowy, wyznaniowy i językowy ludności województwa łódzkiego w II Rzeczypospolitej Arkadiusz Rzepkowski s. 133-153
"Polityka obłudy : kontrola rozrodczości w Rumunii pod rządami Ceauşescu", Gail Kligman, Krakó 2010 : [recenzja] Arkadiusz Rzepkowski Gail Kligman (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Kobieta w społeczeństwie międzywojennej Kielecczyzny : dom – praca – aktywność społeczna", Regina Renz, Kielce 2008 : [recenzja] Arkadiusz Rzepkowski Regina Renz (aut. dzieła rec.) s. 203-207
Struktura społeczna ludności województwa poznańskiego w świetle powszechnych spisów ludności II RP Arkadiusz Rzepkowski s. 227-241
"Przemiany narodowościowe i ludnościowe w Galicji Wschodniej i na Wołyniu w latach 1931-1948", Grzegorz Hryciuk, Toruń 2005 : [recenzja] Arkadiusz Rzepkowski Grzegorz Hryciuk (aut. dzieła rec.) s. 236-239