Znaleziono 5 artykułów

Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska s. 7-10
Strategia bezpieczeństwa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej – analiza z uwzględnieniem polityki morskiej Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska s. 27-34
Region i jego rozwój w warunkach globalizacji – analiza aspektów prawnych Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska s. 28-34
Potencjał konkurencyjny polskich przedsiębiorstw – analiza z uwzględnieniem programów operacyjnych Unii Europejskiej Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska s. 44-50
Air Force Cyberspace Unit : analysis of security aspects Małgorzata Rzeszutko-Piotrowska s. 151-172