Znaleziono 5 artykułów

Jacek Sójka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Heglizm w filozofii Husserla Jacek Sójka s. 39-56
Etyka biznesu jako źródło przedsiębiorczości Jacek Sójka s. 57-66
Jak uczyć etyki biznesu po Enronie? Jacek Sójka s. 61-66
Czy życie staruszka będzie wesołe? Jacek Sójka s. 81-90
Idea etyki stosowanej : pomiędzy wyżynami filozofii a wymogami praktyki Jacek Sójka s. 117-126