Znaleziono 11 artykułów

Elżbieta Słoń

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Garść uwag dotyczących opisu katalogowego : cz. 2 : strefa opisu fizycznego Elżbieta Słoń s. 5-11
Garść uwag dotyczących opisu katalogowego : cz. 1 : strefa adresu wydawniczego Elżbieta Słoń s. 7-11
Nowy sposób tematowania wprowadzony przez Bibliotekę Narodową w Warszawie : hasło formalne Elżbieta Słoń s. 31-36
Problemy z ustaleniem daty wydania starych map : na kanwie własnych doświadczeń Elżbieta Słoń s. 37-41
Książki o wierze na Rok Wiary : analiza porównawcza Elżbieta Słoń s. 59-64
Książki religijno-teologiczne w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach a obecność tej samej literatury w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach : analiza porównawcza Elżbieta Słoń s. 63-72
Garść uwag dotyczących opisu katalogowego : cz. 3 : pole przeznaczone dla języka dokumentu Elżbieta Słoń s. 106-107
Niektóre problemy pojawiające się przy opracowaniu książki napisanej w języku ormiańskim : doświadczenia własn Arletta Nersesyan Elżbieta Słoń s. 115-121
Drobny przyczynek do historii świętych obrazków Elżbieta Słoń s. 157-164
Niektóre problemy pojawiające się przy opracowywaniu książki napisanej w języku staro-cerkiewno-słowiańskim : doświadczenia własne Arletta Nersesyan Elżbieta Słoń s. 181-186
Nasza Pani Zofia Elżbieta Słoń s. 211-214