Znaleziono 2 artykuły

Małgorzata Słodowa-Hełpa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspólnoty regionalne wobec wyzwań cywilizacji informacyjnej i gospodarki kreatywnej Małgorzata Słodowa-Hełpa s. 141-150
Samorząd terytorialny w procesie tworzenia i wykorzystywania nowoczesnej infrastruktury teleinformatycznej : dobre praktyki polskie i skandynawskie Małgorzata Słodowa-Hełpa s. 507-519