Znaleziono 4 artykuły

Magdalena Sadlik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skamandryckie zmagania ze spuścizną literacką Wyspiańskiego : Lechoń - Słonimski - Wierzyński Magdalena Sadlik s. 65-81
Wyspiański w krzywym zwierciadle satyry (1904-1914) Magdalena Sadlik s. 117-131, 252
Motyw "długich, nocnych rodaków rozmów" w twórczości Wyspiańskiego, Żeromskiego i Berenta Magdalena Sadlik s. 129-138, 240-241
Historia i pamięć : Marii Rodziewiczówny karty krwawych dziejów 1863 roku Magdalena Sadlik s. 177-190