Znaleziono 6 artykułów

Maria Sarama

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czynniki determinujące korzystanie z e-administracji przez mieszkańców Polski i województwa podkarpackiego Maria Sarama s. 169-178
Nierówności w wykorzystaniu ICT w przedsiębiorstwach Maria Sarama s. 213-221
Wybrane problemy tworzenia wskaźników złożonych w badaniach rozwoju społeczeństwa informacyjnego i gospodarki elektronicznej Maria Sarama s. 345-353
Rozwiązania e-biznesowe w przedsiębiorstwach krajów UE-27 Mieczysław J. Król Maria Sarama s. 431-440
Dysproporcje w korzystaniu z rozwiązań e-biznesowych przez małe i średnie przedsiębiorstwa krajów UE-27 Maria Sarama s. 433-442
Regionalne zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce Maria Sarama s. 572-579