Znaleziono 4 artykuły

Paweł Sarnecki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konstytucyjne aspekty pozycji adwokatury i radców prawnych oraz możliwość przemienności w wykonywaniu ich funkcji Paweł Sarnecki s. 14-20
Opinia o projekcie ustawy "Prawo o adwokaturze" : (druk sejmowy X kadencji nr 566) Paweł Sarnecki s. 88-93
Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 maja 2001 r. Paweł Sarnecki s. 185-188
Głowa państwa w obu polskich konstytucjach kwietniowych Paweł Sarnecki s. 297-308