Znaleziono 2 artykuły

Edward Sawiłow

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza dokładności określenia jednostkowej wartości nieruchomości metodą korygowania ceny średniej Edward Sawiłow s. 63-71
Ocena stabilności wartości katastralnych w modelu powszechnej taksacji nieruchomości Edward Sawiłow s. 83-93