Znaleziono 2 artykuły

Marta Sawicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zasada przestrzegania z urzędu właściwości przez organy administracji publiczne Marta Sawicka s. 21-28
Prawo do Sądu w sprawie administracyjnej na tle unormowań Konstytucji RP Marta Sawicka s. 247-259