Znaleziono 2 artykuły

Adam Sawicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sakrament namaszczenia chorych : próba systematyzacji wiedzy o misterium Świętego Oleju Adam Sawicki s. 133-152
Wyjątkowe sytuacje i zdarzenia podczas sprawowania Świętej Liturgii i sposobów postępowania duchownych w takich wypadkach Adam Sawicki s. 157-184