Znaleziono 13 artykułów

Kazimierz Sawicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O pierwszym polskim podręczniku pomiarów stolikowych Kazimierz Sawicki s. 23-39
Nowa dyrektywa Unii Europejskiej i ustawa o audytingu oraz utworzenie komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego Kazimierz Sawicki s. 59-70
Dwudziestolecie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Kazimierz Sawicki s. 194-197
"Pięć wieków geodezji polskiej. Szkice Historyczne od XV do XIX wieku", Kazimierz Sawicki, Warszawa 1960 : [recenzja] Kazimierz Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 333-334
"Wasilij Jakowlewicz Struwe", Z. K. Nowokszanowa (Sokołowska), Moskwa 1964; "Wasilij Jakowlewicz Struwe. Sbornik statiej i materiałow k 100-letiju so dnia smieri", pod red. A. A. Michajłowa, Moskwa 1964 : [recenzja] Kazimierz Sawicki Z. K. Nowokszanowa (Sokołowska) (aut. dzieła rec.) A. A. Michajłow (aut. dzieła rec.) s. 382-386
"Kartograficzeskije i gieodieziczeskije raboty w Rossii w XIX - naczale XX w.", Z. K. Nowokszanowa-Sokołowska, Moskwa 1967 : [recenzja] Kazimierz Sawicki Z. K. Nowokszanowa-Sokołowska (aut. dzieła rec.) s. 390-392
"50 let sowietskoj gieodezii i kartografii", pod red. A. N. Baranowa, M. K. Kudriawcewa, Moskwa 1967 : [recenzja] Kazimierz Sawicki A. N. Baranow (aut. dzieła rec.) M. K. Kudriawcew (aut. dzieła rec.) s. 397-398
Ekspozycje geodezyjne w Muzeum Techniki w Warszawie Kazimierz Sawicki s. 435-436
Czterdziestolecie "Przeglądu Geodezyjnego" Kazimierz Sawicki s. 436-437
O zainteresowaniach naukowych i technicznych generała Jana Konarzewskiego Kazimierz Sawicki s. 491-503
"Pięć wieków geodezji polskiej. Szkice historyczne od XV-XIX wieku", Kazimierz Sawicki, Warszawa 1968 : [recenzja] Józef Babicz Kazimierz Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 553-554
"Pięć wieków geodezji polskiej. Szkice historyczne od XV do XIX wieku", Kazimierz Sawicki, Warszawa 1960 : [recenzja] Henryk Skolimowski Kazimierz Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 686-689
Jana Dubrawiusza, biskupa czeskiego nauka niwelacji Kazimierz Sawicki s. 759-774