Znaleziono 3 artykuły

Piotr Sawicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Remarks on Some Tax Exempts in Ancient Rome Piotr Sawicki s. 61-73
"Srovnávací frazeologie a paremiografie: wybrané studie ze slovanských a románských jazyků", Piotr Sawicki, Jitka Smičeková, Ostrava 2010 : [recenzja] Edyta Waluch-de la Torre Piotr Sawicki (aut. dzieła rec.) Jitka Smičeková (aut. dzieła rec.) s. 197-201
"Polska-Hiszpania, Hiszpania-Polska: poszerzanie Horyzontów", Piotr Sawicki, Wrocław 2013 : [recenzja] Małgorzata Nalewajko Piotr Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 227-229