Znaleziono 3 artykuły

Witold Sawicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Implementacja zasady neutralności sformułowanej w XIII Dyrektywie UE w sprawie ofert przejęć (2004/25 Witold Sawicz s. 61-96
Kształtowanie zasad wykonywania mandatu funkcjonariuszy spółki akcyjnej w warunkach "wrogiego przejęcia" na gruncie XIII Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ofert przejęcia (2004/25/WE) Witold Sawicz s. 67-88
Wokół problematyki definicji tzw. "wrogiego przejęcia" spółki akcyjnej Witold Sawicz s. 119-149