Znaleziono 5 artykułów

Krzysztof Scheuring

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oświadczenie Krzysztof Scheuring s. 3
Aksamitna rewolucja w Luksemburgu? : czyli rozważania na temat locus standi podmiotów prywatnych na podstawie trzeciego wariantu akapitu czwartego art. 263 TFUE Krzysztof Scheuring s. 69-93
    Zacytuj
  • Udostępnij
Przesłanki i zasady odpowiedzialności organów administracyjnych państw członkowskich UE za naruszenie prawa wspólnotowego : część druga Krzysztof Scheuring s. 83-111
Przesłanki i zasady odpowiedzialności organów administracyjnych państw członkowskich UE za naruszenie prawa wspólnotowego : część pierwsza Krzysztof Scheuring s. 101-128
Kwestionowanie aktów prawa UE - nowy obszar aktywności prawników krajowych Krzysztof Scheuring s. 151-183