Znaleziono 8 artykułów

Joanna Schiller-Rydzewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzykulturowe inspiracje w twórczości Augustyna Blocha Joanna Schiller-Rydzewska s. 29-41
Tożsamość kompozytorska Krzysztofa Olczaka wobec kategorii elementarnych i dystynktywnych Joanna Schiller-Rydzewska s. 43-68
Muzyka elektroniczna Marka Czerniewicza : technologia w służbie duchowego przesłania Joanna Schiller-Rydzewska s. 59-71
Inwariantność modelu struktury życia twórcy autorstwa Mieczysława Tomaszewskiego w perspektywie życia i twórczości Augustyna Blocha Joanna Schiller-Rydzewska s. 72-84
Zjawisko międzykulturowych inspiracji w twórczości współczesnych kompozytorów środowiska gdańskiego Joanna Schiller-Rydzewska s. 121-139
Konwersja narodowa Henryka Hubertusa Jabłońskiego – wybór, czy życiowa konieczność? Joanna Schiller-Rydzewska s. 147-167
Kompozytorzy gdańscy? : U źródeł artystycznej tożsamości twórców powojennego Wybrzeża Joanna Schiller-Rydzewska s. 185-196
Semantyka tytułu jako klucz interpretacyjny w religijnej twórczości Marka Czerniewicza Joanna Schiller-Rydzewska s. 205-217