Znaleziono 1 artykuł

François Schmitz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krytyka ekstensjonalizmu : o ogólności François Schmitz Ryszard Kleszcz (tłum.) s. 65-88