Znaleziono 1 artykuł

Raymund Schwager

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Waraus lebt der Glaube? : Jesus-Nachfolge", Raymund Schwager, Freiburg-Basel-Wien 1973 : [recenzja] Stefan Moysa Raymund Schwager (aut. dzieła rec.) s. 202-203