Znaleziono 1 artykuł

Marzena Sendyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osamotnienie jako konsekwencja zaburzeń więzi emocjonalnych w rodzinie Marzena Sendyk s. 139-150