Znaleziono 6 artykułów

Adam Senetra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Infrastruktura rowerowa w strukturach zurbanizowanych w świetle badań sondażowych i przepisów prawa Adam Senetra s. 55-67
Methodology for developing survey questionnaires based on recreation planning analyses in the region of Warmia and Mazury Adam Senetra s. 83-94
Badania ankietowe jako element konstrukcji metody bonitacyjnej oceny wartości estetyczno-widokowych krajobrazów na przykładzie wiejskich obszarów pojeziernych Adam Senetra s. 111-121
Wpływ metodyki oceny walorów krajobrazowych na wyniki szacowania nieruchomości Adam Senetra s. 113-127
Migrations of city dwellers to suburban areas - the example of the city of Olsztyn Adam Senetra Agnieszka Szczepańska s. 117-124
Analysis of changes in the land use structure of developed and urban areas in Eastern Poland Adam Senetra Agnieszka Szczepańska Monika Wasilewicz-Pszczółkowska s. 219-230