Znaleziono 3 artykuły

Maciej Serowaniec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Odpowiedzialność integracyjna parlamentów narodowych w dobie kryzysu gospodarczego w strefie euro Maciej Serowaniec s. 163-177
Międzyparlamentarny wymiar współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej Tomasz Kacała Maciej Serowaniec s. 179-191
"Tryb ustawodawczy w Sejmie RP i w parlamentach państw Unii Europejskiej", Stanisław Bożyk, Warszawa 2013 : [recenzja] Maciej Serowaniec Stanisław Bożyk (aut. dzieła rec.) s. 187-189