Znaleziono 1 artykuł

Małgorzata Sidor-Rządkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach komercyjnych i w administracji publicznej : Czego biznes może się uczyć od służby cywilnej? Małgorzata Sidor-Rządkowska s. 78-87