Znaleziono 3 artykuły

Teresa Siek-Piskozub

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna wyzwaniem dla glottodydaktyki Teresa Siek-Piskozub s. 95-108
Metafora jako technika badawcza w glottodydaktyce Teresa Siek-Piskozub Ariadna Strugielska s. 213-226
Wielopłaszczyznowy charakter lekcji języka obcego Teresa Siek-Piskozub Aleksandra Wach s. 231-243