Znaleziono 5 artykułów

Bartłomiej Siek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Biblio-Google-metria Bartłomiej Siek s. 32-37
Impact Factor a wybrane wskaźniki bibliometryczne w rankingach jednostek Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2005-2010 Bartłomiej Siek s. 106-113
Prawne uwarunkowania działalności bibliometrycznej bibliotek Bartłomiej Siek s. 231-235
Open Access a wybrane wskaźniki bibliometryczne Bartłomiej Siek s. 451-461
O zależnościach między bibliometrią a bibliografią na przykładzie bibliografii GUMed Kamila Mamorska Bartłomiej Siek s. 557-563