Znaleziono 1 artykuł

Maria Jolanta Siemińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Społeczne uwarunkowania recepcji wiedzy naukowej : szkic z socjologii wiedzy Maria Jolanta Siemińska s. 29-41