Znaleziono 4 artykuły

Małgorzata Siennicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
House – settlement – province : social space in middle- and late Helladic Korakou and Corinthia Małgorzata Siennicka s. 69-90
Ognisko domowe - pomieszczenia z paleniskami w architekturze mieszkalnej okresu wczesnohelladzkiego Małgorzata Siennicka s. 141-156
Firesiede : rooms with hearths in Early Helladic non-monumental domestic architecture Małgorzata Siennicka s. 173-178
Mycenaean settlement patterns in the Saronic Gulf Małgorzata Siennicka s. 179-193