Znaleziono 6 artykułów

Bożena Sieradzka-Baziur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp = Introduction Bożena Sieradzka-Baziur s. 7-9
Najnowsza diagnoza pedagogiczna edukacji elementarnej : recenzja książki: Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, pod red. H. Sowińskiej Bożena Sieradzka-Baziur H. Sowińska (aut. dzieła rec.) s. 123-126
Polonistyka na TUFS (Tokyo University of Foreign Studies) (Tokyo Gaikokugo Daigaku) Bożena Sieradzka-Baziur s. 134-137
"The Story Begun. Polish Children's Literature after 1989 and Contemporary Culture", Krystyna Zabawa, Kraków 2013 : [recenzja] Bożena Sieradzka-Baziur Krystyna Zabawa (aut. dzieła rec.) s. 139-142
Wyrazy japońskie w tekstach do nauki języka polskiego dla Japończyków Tomasz Majtczak Bożena Sieradzka-Baziur s. 185-193
Wychowanie emocjonalne w XXI wieku według pedagogiki serca Marii Łopatkowej Bożena Sieradzka-Baziur E. Lewandowska-Tarasiuk (aut. dzieła rec.) J. Łaszczyk (aut. dzieła rec.) B. Śliwerski (aut. dzieła rec.) s. 255-258